Циљеви пројекта
„Пријатељ породице“

Србија гради јаку привреду, која је покретач јаке државе и бољег животног стандарда. Да би то било дуготрајно одрживо, неопходна су успешна предузећа у којима раде успешни и срећни људи, који паралелно развијају свој професионални и породични живот. Стога је улагање у људе и стварање здравог радног окружења уједно улагање у будућност у сваком смислу – у развој предузећа, привреде и друштва, a пре свега у стварање и развој будућих генерација.

Покретање пројекта “Пријатељ породице”, стога има за основне циљеве:

  • подизање свести о значају повезивања рада и родитељства и уклапању пословног и породичног живота
  • препознавање и истицање добре праксе усклађивања рада и родитељства у Србији, чиме би се подигли на виши ниво стандарди у привреди Србије по том питању
  • повезивање различитих тржишних учесника, представника невладиног/непрофитног сектора и државних органа у заједнички фронт за промовисање концепта предузећа као пријатеља породице
  • помоћ предузећима, нарочито малим и средњим, у креирању радне средине у којој ће запослени имати могућност да дају свој максимум, а да се истовремено одржи баланс између посла и породице
  • издвајање и препознавање предузећа пријатеља породице на тржишту рада – признање „Пријатељ породице“ биће путоказ, пре свега младим људима, о томе која предузећа омогућавају баланс пословног и приватног живота на тржишту Србије

Подизањем нивоа свести и стандарда у области усклађивања рада и родитељства, односно породичног и приватног живота, утицало би се у краћем и средњем року на боље резултате пословања предузећа, развој односа у породици и квалитетнији живот људи, а дугорочно и на пораст наталитета, подршку локалним срединама, оснаживање породице као нуклеуса друштва, више стандарде привређивања, боље резултате привреде и пораст општег животног благостања.