13 маја, 2023.

Избор најбољих
„Пријатеља породице 2023“

У избору предузећа, „Пријатеља породице 2023“, биће узет у обзир већи број информација и података о пракси и постигнутим резултатима номинованих предузећа у области усклађивања породичног и пословног живота и помоћи и подршци запосленима и члановима њихових породица. Сходно критеријумима, предузећа ће добити одговарајући број поена за сваку од конкретних области. Нарочито треба издвојити податке, праксе и резултате који се тичу:  флексибилности у погледу радног времена и коришћења слободних дана и годишњег одмора, бриге о деци запослених и подстицању рађања, подршке породици и уважавања иницијатива у вези уклапања рада и родитељства, смањења стреса и организације слободног времена запослених и бриге о локалној заједници. Посебно ће бити уважени гласови жирија, стручне јавности и запослених у компанијама.

Поделите са пријатељима!