Категорије за пријаву

Сва привредна друштва, са више од 30 запослених, која су чланице Привредне коморе Србије, без обзира делатност и власништво, могу да конкуришу за признање „Пријатељ породице“.

Признање ће бити додељено предузећима која имају најбољу праксу у домену усклађивања рада и родитељства, односно пословног и породичног живота, у три категорије*:

  • Мала и средња привредна друштва (до пет признања)
  • Велика привредна друштва (до четири признања)
  • Јавна предузећа / већински државна предузећа (једно признање)

*Величина предузећа се одређује према категоризацији АПР-а, а број признања у појединим категоријама зависиће од броја и квалитета пријављених компанија.