Методологија акције

Признање ће се додељивати према методологији креираној на основу искустава земаља и привреда са развијеном праксом праћења и подржавања усклађивања рада и родитељства, као и препорука глобалних иницијатива, прилагођених конкретним циљевима, пословном и законодавном оквиру Републике Србије. Признања се додељују на бази више група критеријума, на основу којих предузеће може освојити максимално 100 поена, а према структури датој у табели.

Групе критеријума Макс. број поена
Мала и средња предузећа Велика предузећа
1. Тржишно-финансијски показатељи пословања 20 20
2. Усвојени стандарди и пракса у погледу усклађивања рада и родитељства 26 31
3. Резултати у области усклађивања рада и родитељства 18 18
4. Перцепција екстерне јавности (стручна јавност и потрошачи) 8 8
5. Перцепција интерне јавности (запослени) 8 8
6. Оцене стручног жирија 20 15
Укупно     100 100