О акцији

Привредна комора Србије, као кућа свих привредника и покретач позитивних промена, игра активну улогу на пољу усклађивања породичног и приватног живота, у сврху промовисања добрих пракси и подизања стандарда у тој области. Од 2018. године, у сарадњи са Владом Републике Србије, ПКС је покренула инцијативу за доделу признања „Пријатељ породице“, на основу посебно развијене методологије, што је први пут и учињено у јуну 2019. године.

Промовисање концепта у ком предузеће игра активну и позитивну улогу са аспекта подршке породици и усклађивања пословног и приватног живота, има многоструко корисне ефекте.

Данас су посебно актуелна питања демографије и обезбеђивања квалитетне радне снаге, али и квалитета живота. Привреде нема без људи, они стварају нову вредност и праве разлику у квалитету тржишних понуда. Услед старења становништва и депопулације Србије, неопходно је да се сви укључе како би омогућили борбу са демографском рецесијом.  Уједно, никако се не сме заоборавити ни шири значај и улога коју предузећа имају за породицу, као нуклеус друштва, и односе у породици, јер здрава радна средина је предуслов здравих односа и развоја породице.

Из наведених разлога, Привредна комора Србије је, повезујући различите тржишне учеснике, представнике невладиног/непрофитног сектора и државних органа, покренула нови круг доделе признања, „Пријатељ породице 2023“, како би подигла свест о значају повезивања рада и родитељства и уклапања пословног и породичног живота, издвајајући и указујући на примере добре праксе у тој области у Србији. Посебан задатак је помоћ предузећима, нарочито малим и средњим, у креирању радне средине у којој ће запослени имати могућност да дају свој максимум, а да се истовремено одржи баланс између посла и породице

Сигурни смо да ће признање „Пријатељ породице“ бити путоказ, пре свега младим људима, о томе која предузећа омогућавају баланс пословног и приватног живота на тржишту Србије, као и да ће цеолокупна привреда наше државе подићи ниво стандарда у тој области и омогућити одрживо пословање предузећа, развој здравих односа у породици и квалитетнији живот људи. Као дугорочне ефекте примене стандарда из области усклађивања рада и родитељства очекујемо и пораст наталитета, јачу подршку локалним срединама, оснаживање породице као нуклеуса друштва, више стандарде привређивања, боље резултате привреде и пораст општег животног благостања.

О акцији

Привредна комора Србије, као кућа свих привредника и покретач позитивних промена, игра активну улогу на пољу усклађивања породичног и приватног живота, у сврху промовисања добрих пракси и подизања стандарда у тој области. Од 2018. године, у сарадњи са Владом Републике Србије, ПКС је покренула инцијативу за доделу признања „Пријатељ породице“, на основу посебно развијене методологије, што је први пут и учињено у јуну 2019. године.

Промовисање концепта у ком предузеће игра активну и позитивну улогу са аспекта подршке породици и усклађивања пословног и приватног живота, има многоструко корисне ефекте.

Данас су посебно актуелна питања демографије и обезбеђивања квалитетне радне снаге, али и квалитета живота. Привреде нема без људи, они стварају нову вредност и праве разлику у квалитету тржишних понуда. Услед старења становништва и депопулације Србије, неопходно је да се сви укључе како би омогућили борбу са демографском рецесијом.  Уједно, никако се не сме заоборавити ни шири значај и улога коју предузећа имају за породицу, као нуклеус друштва, и односе у породици, јер здрава радна средина је предуслов здравих односа и развоја породице.

Из наведених разлога, Привредна комора Србије је, повезујући различите тржишне учеснике, представнике невладиног/непрофитног сектора и државних органа, покренула нови круг доделе признања, „Пријатељ породице 2023“, како би подигла свест о значају повезивања рада и родитељства и уклапања пословног и породичног живота, издвајајући и указујући на примере добре праксе у тој области у Србији. Посебан задатак је помоћ предузећима, нарочито малим и средњим, у креирању радне средине у којој ће запослени имати могућност да дају свој максимум, а да се истовремено одржи баланс између посла и породице

Сигурни смо да ће признање „Пријатељ породице“ бити путоказ, пре свега младим људима, о томе која предузећа омогућавају баланс пословног и приватног живота на тржишту Србије, као и да ће цеолокупна привреда наше државе подићи ниво стандарда у тој области и омогућити одрживо пословање предузећа, развој здравих односа у породици и квалитетнији живот људи. Као дугорочне ефекте примене стандарда из области усклађивања рада и родитељства очекујемо и пораст наталитета, јачу подршку локалним срединама, оснаживање породице као нуклеуса друштва, више стандарде привређивања, боље резултате привреде и пораст општег животног благостања.