Организатори

Привредна комора Србије (ПКС) је законом дефинисана организација привредних субјеката. Са традицијом од 166 година, ПКС окупља привреду Србије у јединствен систем, секторски и регионално и гарант је ефикасне примене механизама подршке привреди и привредницима кроз своје делатности.

Привредна комора Србије има посебну одговорност да, као кућа свих привредника и покретач позитивних промена, игра активну улогу на пољу усклађивања породичног и приватног живота, у сврху промовисања добрих пракси и подизања стандарда у тој области.

Привредна комора Србије од 2007. године подржава различите активности које се тичу друштвено одговорног пословања. Сваке друге године организује доделу Националне награде за друштвено одговoрно пословање, има улогу секретаријата Глобалног договора УН у Србији и организује седнице Савета за друштвено одговорно пословање, уз предузимање и других иницијатива из наведене области. Самим тим је Привредна комора Србије и место сусретања свих заинтересованих страна које повезује тема одговорног пословања, односно пословања које доноси добробит како власницима компанија, тако и запосленима, али и представницима локалне заједнице, уз промовисање одрживог развоја.

Министарство за бригу о породици и демографију обавља послове државне управе који се односе на: систем породичноправне заштите, брак, популациону политику, планирање породице, породицу и децу, унапређење и развој демографске политике, политике наталитета, квалитета живота и продужетка живота, репродуктивног здравља и унутрашњих миграција, израду националних докумената и припрему и спровођење кампања везаних за демографску политику, као и друге послове одређене законом.