Политика приватности

Акција „Пријатељ породице“ (у даљем тексту: Акција) поштује вашу приватност и посвећена је заштити података о личности и привредном друштву које нам доставите. У наставку желимо да вас упознамо са следећим принципима којима је уређена наша политика приватности.

Ова политика приватности и колачића се односи на свакога ко у складу с Општим условима коришћења користи wеб сајт www.prijateljporodice.rs. Корисник је свако правно или физичко лице које користи или посети wеб сајт (у даљем тексту: корисник).

 

Политика заштите података о личности

Акција поштује вашу приватност и ваше личне податке ћемо користити искључиво за потребе Акције. Пажљиво ћемо заштитити ваше личне податке у складу с прописима којима се уређује заштита личних података (Уредба ЕУ 2016/679 (GDPR) и национално законодавство у овој области. Акција ваше податке неће откривати трећим особама, осим законом надлежним органима на њихов захтев у писаном облику. Прикупљени лични подаци ће бити сачувани у временском року како је то законом прописано.

Предузете су све потребне мере заштите података, у складу са утврђеним стандардима и поступцима, а које су потребне да би се подаци заштитили од губитка, уништења, недопуштеног приступа, промене, објављивања и сваке друге злоупотребе. Подаци се неће користити у сврхе које нису у складу са законом нити на било који други начин који би могао да буде штетан по вас укључујући и нарушавање ваше приватности.

 

Политика заштите података које прикупљамо

Акција прикупља податке корисника кроз упитник за правна лица (учеснике Акције) ради квалитетније обраде и адекватног избора правних лица који ће бити носиоци награде Акције.  

У ту сврху Акција кроз упитник прикупља и обрађује следеће податке правних лица: назив правног лица, ПИБ, wеб сајт, име и презиме овлашћеног лица, име и презиме контакт особе и контакт телефон, структура власништва (домаће или страно), делатност, остварени промет за претходне две године, остварена добит за претходну годину, просечна нето зарада, број запослених, затим информације везане за усвојене стандарде и праксе у погледу усклађивања рада и родитељства (флексибилност у коришћењу слободних дана и годишњег одмора, флексибилност у погледу радног времена, брига о деци запослених, подстицање рађања, подршка породици, смањење стреса и организација слободног времена, однос према запосленима и уважавање иницијатива у вези уклапања рада и родитељства, брига о заједници, организациони аспекти уклапања рада и родитељства, пример добре праксе), као и резултате у области усклађивања рада и родитељства (износи улагања у претходној години, сертификати и награде, показатељи примене активности за усклађивање рада и родитељства попут стопе флуктуације, коришћења боловања, итд, описивање спроведених пројеката) и друге податке из упитника.

Акција за потребе сајта www.prijateljporodice.rs, промоције учесника и гласања стручне јавности и потрошача прикупља и објављује податке о правном лицу на основу претходног пристанка и легитимног интереса. У ту сврху, на сајту Акције биће објављени следећи подаци учесника: пун назив правног лица, седиште, wеб адреса правног лица, логотип, корпоративне фотографије и промотивни текст правног лица. 

Акција ради осигурања заштите личних података обавља све потребне правне, организацијске и одговарајуће логистичко-техничке поступке и мере, било самостално на темељу интерних аката, било путем својих уговорних партнера:

  • заштиту простора, опреме и софтвера
  • штити апликацијски софтвер за обраду личних података;
  • спречава неовлашћени приступ личним подацима када се преносе, укључујући пренос путем телекомуникација и мрежа;
  • пружа ефикасан начин блокирања, уништавања, брисања личних података;
  • омогућава накнадно утврђивање када су коришћени поједини лични подаци и унесени у базу података и ко је то учинио за раздобље за које се чувају поједини подаци.

 

Колачићи (cookies)

Акција користи колачиће за пружање бољег корисничког искуства. Поставке колачића могу се контролисати и конфигурисати у вашем wеб претраживачу. 

Колачићи су мале текстуалне датотеке које користе wеб странице како би корисницима омогућили боље коришћење истих. Када неко посети страницу, мрежни колачић – cookie се појављује на корисниковом рачунару (ако корисник прихвата мрежни колачић – cookie) или је очитан ако је корисник већ раније посетио ту страницу. Једна од функција мрежног колачића – cookie је помоћ у прикупљању статистичких података о посећености странице која је горе описана. Подаци се скупљају у заједнички формулар који никада није везан са Вашим личним подацима. Према закону, колачићи на вашем уређају могу бити сачувани у случају да су строго неопходни за рад wеб странице. Ваша дозвола је потребна за све остале врсте колачића. Колачићи чине wеб странице кориснијим јер пружају побољшано корисничко искуство и основне функционалности као што је брзина навигације и сигурност сајта.

Акција може ова Правила о приватности и коришћење колачића допунити и о томе ћете бити обавештени прилком првог следећег приступа нашој интернет страни.

 

Сагласност и промена услова

Коришћењем странице, корисник потврђује да се слаже с овим Правилима о приватности података и Правилима о колачићима. Ако настави користити wеб страну, корисник се слаже са условима коришћења.

Корисник потврђује да је подношењем података, попуњавањем упитника упознат са сврхом и правилима заштите личних података, података предузећа и са Правилима о приватности и правилима о колачићима.

Ако имате питања или недоумице у вези са нашим прикупљањем, коришћењем или откривањем ваших личних података, молимо да нас контактирате на е-маил адресу prijateljporodice@pks.rs.

Садржај изјаве о приватности Портала можемо променити у било које време без претходне најаве и сагласности корисника. Свака промена изјаве о приватности Портала биће објављена на овој страници.

Ова Правила се објављују на сајту www.prijateljporodice.rs и примењују се од 30.октобра 2018.