Аеродром Никола Тесла Београд

Као кључну ствар усклађивања рада и родитељства, односно пословног и породичног живота је адекватно распоређивање запослених, односно успостављање и омогућавање рада од куће.

Фокус нашег Друштва је био креирање безбедног окружења у доба пандемије и сигурност запослених, а истовремено омогућавање несметаног процеса рада који је усклађен са породичним животом запослених, а све у сврху бриге и заштите здравља запослених.

Управљање људским ресурсима није само управљачка функција већ има и стратешку функцију у нашем Друштву.

Стратегија људских ресурса се огледа пре свега у анализи људских ресурса како би се поставили циљеви и резултати које предузеће треба да постигне. Иако је на почетку изгледало тешко, показало се да Друштво може проактивно решавати проблеме и Ми као друштво смо прилагодљивији него што мислимо. HR пракса ће се дефинитивно променити и доживети још већу трансформацију у даљем процесу рада, с обзиром на нове пројекте и развојни план.

Брига о запосленима је сада важнија него икад, јер ће се тек после кризе видети које компаније су успеле да одговоре на захтеве, стога управљање тимовима на даљину и рад од куће ће дефинитивно бити новине у области људских ресурса.

Изузев обезбеђивања рада од куће, наше Друштво омогућава запосленима и остваривање одређених погодности које имају разне аспекте- од социјалних до солидарних. на основу којих настоји да изађе у сусрет и помогне сваком запосленом у моменту када му је то било потребно.

У вези са поменутим, запосленима је омогућена солидарна помоћ за рођење детета у висини просечне зараде у Републици Србији, а такође оптшим актом је предвиђена и могућност давања помоћи и у ситуацијама тежих болести чланова породице.

Наше Друштво обезбеђује и новогодишње и божићне поклоне за децу и то до узраста 15 година старости детета, укључујући и децу која у текућој години пуне 15 година.

Руководство АД АНТБ настоји да у сваком моменту обезбеди додатне погодности за своје запослене које се огледају у солидарној новчаној помоћи, бескаматним позајмицама за запослене и пригодним поклонима уочи највећих државних и верских празника или полазака детета у школу.

https://www.antb.rs/