Nelt

У данашњем убрзаном свету, проналажење баланса између породичног и пословног живота постаје све изазовније. Уз све веће захтеве на радном месту и сталну повезаност путем технологије, често се суочавамо с преоптерећењем и губитком те равнотеже. Један од кључних аспеката који често остаје недовољно истакнут је родитељство.

Родитељство је изазовно само по себи, а када се комбинује с пословним обавезама, може постати додатни извор стреса и напетости. Међутим, проналажење правог баланса између приватног и пословног живота, уз укључивање родитељства, веома је важно за осећај благостања и среће.

Компанија Нелт улаже у своје запослене на овом пољу, трудимо се да осигурамо преко потребан баланс и омогућимо осећај благостања, среће и мотивације.

Бенефити за запослене који поспешују баланс између родитељства и пословног живота:

Давања за венчање у виду новчане награде

Давања за рођење детета у виду новчане награде и производа из нашег портфолиа

Новогодишњи поклони за децу

Новогодишњи ваучери за запослене

Поклон пакет за ђаке прваке

Слободан дан за полазак у школу за родитеље ђака првака

Попусти и административне забране за више од 30 добављача

Дечији дан – дан када деца долазе у пословни комплекс и када се организује дан за њих – анимација, забава, послужење

Флексибилни модели рада:

  • Клизно радно време 7-9х, 15-17х
  • Рад на даљину - 40% месечно

Психолошка подршка запосленима (1:1 сесије са психолозима) до краја школске године

Солидарне помоћи запосленима

Додатни бенефит за колегинице на трудничком и породиљском:

  • Учешће у годишњем бонусу и бенефит у политици аутомобила
  • Исплата зараде у пуном износу током породиљског одсуства без обзира на ниво зараде И дужину радног стажа
  • Могућност да колегинице првог месеца по повратку са породиљског раде 60% радног времена, а да приме плату у износу од 100%, а други месец имају опцију да бирају, да раде 80% и приме 80% зараде, или да се врате на посао са пуним радним временом и добију пун износ плате

https://www.nelt.com/