Nestle Adriatic S

Пословање по мери породице

Искрена брига о запосленима и њиховим породицама део је пословне филозофије Nestlé Србија. Она подразумева улагање у људе и њихов развој, промовисање културе засноване на поверењу и поштовању различитости, као и подршку колегама и колегиницама на родитељском путу.

Како би лакше успоставили баланс између посла и породице, почетком 2021. године лансирана је Nestlé Глобална политика за подршку родитељима са додатним пакетом бенефита и примењеним међународним стандардима. Основно начело политике је стварање инклузивне културе кроз подржавање родне равноправности и то кроз промоцију плаћеног одсуства за мајке и очеве, заштиту запослења, заштиту здравља трудница и дојиља на радном месту и креирања здравог окружења уз флексибилан модел рада.

Током првих 18 недеља породиљског одсуства запослене примају накнаду у висини од 100% своје зараде, а постоји и могућност скраћеног радног време у случају потребе. Очеви имају право на четири недеље плаћеног одсуства у првој години након рођења или усвајања детета. У случају потребе, обезбеђена је и бесплатна дохрана за бебе у првих годину дана.

Nestlé посебно води рачуна о периоду повратка жена на посао након породиљског одсуства, када је најважније успоставити равнотежу између пословних и родитељских обавеза. Колегиницама су на располагању просторије за дојење у фирми и флексибилни модел рада који подразумева комбиновани рад из канцеларије и од куће, као и клизно радно време.

Бенефити које запослени нарочито цене су конкурентан пакет додатног здравственог осигурања, увећан број дана годишњег одмора, бројне едукације и програм индивидуалне психолошке подршке, као и Фонд солидарности путем кога компанија пружа материјалну подршку запосленима и њиховим члановима уже и шире породице у тешким ситуацијама.

Задовољство наших запослених се одражава на њихово боље задржавање, а прати се кроз годишње анкете запослених које компанији помажу да додатно обликује постојеће праксе по мери запослених и породице.

Nestlé Србија је окружење које подстиче повећање броја жена на водећим позицијама, па тако 83% топ менаџмента и 60%  менаџерских позиција у Србији чине жене.

www.nestle.rs