Пчеларска задруга “Рој”

Пчеларска задруга “Рој” формирана је 1991 године у Трстенику, на традицији породичног задругарства. Разлог формирања Задруге је очување породичне традиције пчеларења, кроз набавку опреме, лекова, литературе чији се недостатак осећао због распада СФРЈ, јер су тада сви лекови и опрема за пчеларство производени у другим републикама, као и ради сигурније и боље продаје својих пчелињих производа.
За 32 година постојања и рада, Задруга се развила у фирму која је у Европи препознатљива по масовној производњи пчеларске опреме и ројева под повољним условима, по веома широком асортиману и квалитету својих производа. Коректним и одговорним односом запослених сарадника и коопераната према купцима, свих ових година смо градили и изградили мрежу проверених и сигурних купаца наших производа, заснивајући наше односе на поверењу, одговорности и бризи за остварење заједничких интереса.

Социјално смо одговорна фирма, која у свом раду остварује принципе породичног задругарства, по којима је Србија била препознатљива, сложна и јака. Радимо на кооперативности сарадника и коопераната у раду и управљању производним процесима и менаџменту Задруге.
Са сарадницима и кооперантима од оснивања радимо на едукацији, стручном усавршавању, личном и моралном образовању. Едукација је усмерена на разговор о вредностима породице те имамо просечно око 10 % запослених на трудничком боловању, помажемо породице са малом децом и социјално угрожене сараднике и кооперанте. Едукујемо запослене о опасностима и разлозима против коришћења цигарета, алкохола и других негативних појава. У свему овоме имамо резултата, јер запошљавамо младе, којима је ово најчешће први радни однос.

www.roj.rs