Услови:
* Пријаву могу поднети привредна друштва која имају више од 30 запослених.